تصویر پیش فرض امیر جمشیدی

امیر جمشیدی


مهندسی صنایع

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - نراق - 1394 - 1396

لیسانس صنایع - نراق - 1387 - 1391


سوابق شغلی

کارشناس برنامه ریزی تولید - زر ماکارون
تهران - فروردین 1394 - اکنونکارشناس برنامه ریزی تولید - دمیرچی
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1393
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

MSP - مسلط

5S - مسلط

VBA - مسلط

آفیس - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

اتوکد - مسلط

ارزیابی کار - مسلط

اکسل - مسلط

برنامه نویسی تولید - مسلط

برنامه ویسی تولید - مسلط

الزامات برنامه ریزی تولید - مسلط

تهیه اظهارنامه - مسلط

ظرفیت سنجی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

5S (سه ماه)

MSP (سه ما)

MSP (سه ماه)

VBA (سه ماه)

آفیس (سه ماه)

MICROSOFT PROJECT (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com