تصویر پیش فرض سجاد قانع

سجاد قانع


کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تعمیر موتور خودرو - کرج - 1384 - 1387


سوابق شغلی

آشپز - رستوران
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1397آشپز - جهاد کشاورزی
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1393
مهارت ها

اشپزی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com