تصویر پیش‌فرض ابوذر غياثي

ابوذر غياثي

كارمنداداري

39 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق قضايي - دانشگاه ازاد اسلامي واحد مهاباد - 1382 - 1386


سوابق شغلی

نگهبان - شركت ديبابردازان محبين
كرج - فروردین 1396 - اسفند 1397


كارگرخط توليد - ترسام
كرج - فروردین 1395 - 1396


كارگر - قارچ مهرشهر
كرج - فروردین 1394 - اسفند 1394


كارمند اداري - گروه اريكا
تهران - اردیبهشت 1391 - اسفند 1392


نگهبان - مجتمع سبحان
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390زبان‌ها

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com