تصویر پیش فرض ابوذر غياثي

ابوذر غياثي


كارمنداداري

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق قضايي - دانشگاه ازاد اسلامي واحد مهاباد - 1382 - 1386


سوابق شغلی

نگهبان - شركت ديبابردازان محبين
كرج - فروردین 1396 - اسفند 1397كارگرخط توليد - ترسام
كرج - فروردین 1395 - 1396كارگر - قارچ مهرشهر
كرج - فروردین 1394 - اسفند 1394كارمند اداري - گروه اريكا
تهران - اردیبهشت 1391 - اسفند 1392نگهبان - مجتمع سبحان
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com