تصویر پیش فرض آزاده فاضل

آزاده فاضل


کارمند یا کارشناس

38 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

علاقه به کار در امور بایگانی و اداری ، علاقه مند فعالیت در امور انسان دوستانه ،منظبط و منظم و ... ،مسئولیت پذیر


تحصیلات

فوق لیسانس زبان و ادبیات عربی - دانشگاه خوارزمی - 1389 - 1391
سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور

لیسانس زبان و ادبیات عرب - دانشگاه خوارزمی - 1380 - 1384
سابقه تدریس و معاونت در دبیرستان دولتی


سوابق شغلی

استاد - دانشگاه پیام نور
نظرآباد - مهر 1391 - مهر 1392دبیر - دبیرستان الزهرا
شهرکرد - بهمن 1384 - شهریور 1386
زبان ها

عربی - عالی

انگلیسی - متوسط


پروژه ها و پژوهش ها

پایان نامه (دو سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com