تصویر پیش فرض بهرام یوسف خانی

بهرام یوسف خانی


اپراتور خط تولید.کارگر بسته بندی .انبار

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع فلزی - پارسیان قزوین - 1392 - 1394


سوابق شغلی

کارگر خط تولید .بسته بندی. انبار - آژینه صنعت
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1398
مونتاژ لوازم خانگی .بسته بندی .
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com