تصویر پیش‌فرض بهرام یوسف خانی

بهرام یوسف خانی

اپراتور خط تولید. .کارگر انبار.خدمات

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم صنایع فلزی - هنرستان شهید صدوقی - 1387 - 1388


سوابق شغلی

کارگر تولید .انبار .خدمات - آژینه صنعت
کرج فرودگاه پیام - فروردین 1395 - اسفند 1398
شرکت لوازم خانگیلوگو فکروکار

https://fekrokar.com