پرهام شیرخانی

پرهام شیرخانی


نیروی حراست

23 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

مهارت در انجام امور اداری
نیروی مسلط حراست.
دلسوز و وفادار


تحصیلات

دیپلم انسانی - دهخدا - 1391 - 1393

دیپلم انسانی - مدرسه دهخدا - 1388 - 1393
اکنون بیکار می باشم


سوابق شغلی

حراست مجتمع تفریحی بام لند - بام لند
تهران چیتگر - اردیبهشت 1396 -
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

حراست - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com