تصویر پیش فرض مهسا رحمانی

مهسا رحمانی


کارشناس ارشد کشاورزی

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس کشاورزی - تهران - 1391 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس فروش - کارتن خورشید
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1395مدیر اداری - پرتو صنعت
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1394کارشناس مالی - آسیا
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1393
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

کار با مواد شیمیایی - مسلط

کار با دستگاه های آزمایشگاهی - مسلط

ساخت محلولهای غذایی - مسلط

شناخت انواع بسترهای کشت - مسلط

انجام امور حسابداری - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

بازرگانی و فروش - مسلط

نگارش دفاتر روز نامه - مسلط

کار با انواع کودهای شیمیایی - مسلط

حسابداری انبار گردانی - مسلط

حسابداری ارزش افزوده - مسلط

نرم افزار سپیدار - مسلط

نرم افزار هلو - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com