تصویر پیش فرض میثم قلی زاده

میثم قلی زاده


مدیر بازاریابی-مدیر فروش-مدیر کارخانه

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس MBA - تهران جنوب - 1390 - 1392

لیسانس بازرگانی - تهران جنوب - 1387 - 1390


سوابق شغلی

رئیس فروش - هلدینگ یاس
کرج - فروردین 1398 - اکنونمدیر توسعه بازار - شرکت ترخینه
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397مدیر منطقه فروش - شرکت کاله
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1396معاونت فروش - آریا تکنیک
شهرقدس - فروردین 1389 - اسفند 1389
زبان ها

انگلیسی - متوسط

ترکی - متوسط


مهارت ها

Office - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Marketing (40 ساعت)

Microsoft Crm (50 ساعت)


پروژه ها و پژوهش ها

پروژه توسعه بازار شرکت همکاران سیستم (200 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com