تصویر پیش فرض زهرا معابی

زهرا معابی


مدیر فروش و یا کارشناس فروش

38 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - علوم تحقیقات - 1392 - 1397


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com