تصویر پیش فرض مهرداد شکوهی

مهرداد شکوهی


کارشناس HSE

48 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس HSE - ساوه - 1392 - 1396


سوابق شغلی

کارشناس HSE - تولی پرس
قزوین - فروردین 1374 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آفیس - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر (یک سال)


پروژه ها و پژوهش ها

سرممیزی 14000 SGS (یک ماه)

سرممیزی 18000 SGS (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com