تصویر پیش‌فرض مهرداد شکوهی

مهرداد شکوهی

کارشناس HSE

51 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس HSE - ساوه - 1392 - 1396


سوابق شغلی

کارشناس HSE - تولی پرس
قزوین - فروردین 1374 - اسفند 1395زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

آفیس - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

کامپیوتر (یک سال)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

سرممیزی 14000 SGS (یک ماه)

سرممیزی 18000 SGS (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com