الهه محمدی

الهه محمدی


کارمنداداری

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اینجانب الهه محمدی 28 ساله باتوجه به سن وسالم اما موفقیت های زیادی در کار داشتم که از سن 19 سالگی در جامعه کار کرده ام .امیدوارم که بتوانم انطورکه هستم شایستگی ام را نشان دهم


تحصیلات

فوق دیپلم مدیریت بازرگانی - دانشگاه قندکرج - 1395 - 1397
اینجانب به دلیل بارداری ام تا انتهای ترم 3 خوندم و اکنون با تمام قوا برای کار وفعالیت اماده ام بدون هیچ مشغله ذهنی و حاشیه ای

فوق دیپلم حسابداری - دانشگاه علمی کاربردی داروگر - 1390 - 1392
اینجانب به دلیل ازدواجم تا انتهای ترم 3خواندم .و اکنون بدون هیچ حاشیه ای برای فعالیت و خدمت اماده ام


سوابق شغلی

مدیرفروش - شرکت نگین درب البرز
کرج - تیر 1395 - اسفند 1397
در شرکت های ساختمانی بیشتر مشغول به کار بودم ومنشی و کارهای اداری زیاد انجام دادم .وبه مدت یکسال هم مسول دفتر دانشگاه اوج ابیک کرج بودم .جناب دکتر فروزانمسول دفتر رییس دانشگاه اوج ابیک - دانشگاه غیر انتفاعی اوج
ابیک - مهر 1393 - تیر 1394
درخدمت جناب دکتر فروزان بودم به مدت یکسال و بعد ازان به بازاریابی دانشجو برای این دانشگاه مشغول شدم .منشی اداری - شرکت کیان پخش ماد
کرج گلشهر - آذر 1391 - بهمن 1392
دوره کاراموزی حسابداری ومنشی شرکت بودم .
مهارت ها

کارهای اداری وثبت وتنظیمات - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره بازاریابی در دانشگاه (45 ساعت)
در دانشگاه به دلیل رشته تحصیلی ام گذرانده ام و همچنین بعد از دانشگاه هم کاربازاریابی وفروش زیاد انجام داده ام


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com