تصویر پیش فرض مریم عابدی

مریم عابدی


حسابدار

29 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - موسسه اموزش عالی علامه مجلسی - 1391 - 1395


سوابق شغلی

حسابدار - شرکت تولیدی فوم تهران
تهران - بهمن 1396 - فروردین 1398حسابدار - شرکت هلدینک تولیدی تحفه
تهران - شهریور 1395 - دی 1396
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

اموزش نرم افزار هلو و سپیدار (۳ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com