تصویر پیش‌فرض فریبا قیصرنژاد

فریبا قیصرنژاد

مترجم زبان انگلیسی

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی - تهران - 1380 - 1384


سوابق شغلی

کارمند اداری - شر کت مهندسی
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1395


مترجم - صنعت تجهیز آزما
تهران - فروردین 1386 - اسفند 1387زبان‌ها

انگلیسی - عالی

فرانسوی - متوسط


مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط

آفیس - مسلط

ترجمه های غیر رسمی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com