تصویر پیش فرض مهران میرزایی

مهران میرزایی


کارگر

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم مکانیک - کرج - 1380 - 1383


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - دیجی کالا
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397راننده لیفتراک - بلوک ایرانیان
جاده ساوه - فروردین 1390 - اسفند 1394
مهارت ها

راننده لیفتراک - مسلط

مکانیک - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com