تصویر پیش فرض محدثه افشار

محدثه افشار


کارمند و کارشناس

35 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - پیام نور قزوین - 1385 - 1389


زبان ها

انگلیسی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com