تصویر پیش فرض سمیه سفرچی

سمیه سفرچی


آزمایشگاه تشخیص طبی یا تحقیقاتی

37 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


درباره من

فعال، منظم و دقیق و جدی در محیط کار


تحصیلات

دکتری زیست شناسی جانوری گرایش تکوین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند - 1396 - اکنون
ترم سه هستم، و در ترم مهر آزمون جامع دارم و بعد اخذ پایان نامه

فوق لیسانس زیست شناسی جانوری گرایش تکوین - دانشگاه آزاد اسلامی واخد پرند - 1392 - 1396

لیسانس زیست شناسی گرایش عمومی - دانشگاه اراک - 1385 - 1389


سوابق شغلی

هورمون - آزمایشگاه یکتا
تهران - دی 1396 - آذر 1397نمونه گیری، پذیرش و آنالیز ادرار - آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه تهران
تهران - شهریور 1395 - آبان 1396
پروژه طب کار کارکنان شرکت سایپاکارآموز آزمایشگاه - بیمارستان مرکز قلب تهران
تهران - تیر 1393 - دی 1395
کارآموز و نیروی جایگزین در آزمایشگاهآموزگار - مدرسه آموزش
تهران - مهر 1390 - خرداد 1393
دارای مدارک آموزش پیش از دبستان و پیش دبستانی از جهاد دانشگاه تهران و مکتب الاقرآن کریم
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

متد الایزا - مسلط

آنالیز ادرار(U/A) - مسلط

نمونه گیری - مسلط

پذیرش آزمایشگاه - مسلط

کشت خون و خدمات سیتوژنتیک - متوسط

کشت سلول - در حد آشنایی

آموزش و تدریس - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آموزش پیش از دبستان و پیش دبستانی (۴ماه)
کارت مربی گری مهدکودک

آموزش پیش از دبستان (۱۲۰ ساعت)
آموزش پیش دبستانی از مکتب الاقران

مهارت های ICDL (۴ ماه)
جهاد دانشگاه تهران

سیتوڗنتیک (۱ ماه)
جهاد دانشگاه تهران، شامل دوره های کشت خون، هاروست، بندینگ و لام گیری


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com