تصویر پیش فرض علی ائینی

علی ائینی


کارگر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم ادبیات - کرج - 1380 - 1382


سوابق شغلی

جوشکاری - ایران خودرو
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1388
مهارت ها

جوشکاری - مسلط

mdf کار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com