تصویر پیش فرض صابر اسماعیل وند مقدم

صابر اسماعیل وند مقدم


کارگر

52 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم فنی - کرج - 1365 - 1367


سوابق شغلی

نگهبان - بیمارستان فاطمه
یوسف آباد - فروردین 1373 - اسفند 1388
مهارت ها

آشپزی - مسلط

خشکشویی - مسلط

خدمات - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com