تصویر پیش فرض ارمان چراغی

ارمان چراغی


کارگرساده

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - - -


مهارت ها

برقکار ساختمان - متوسط

مکانیک - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com