تصویر پیش فرض نسیم حسنیان

نسیم حسنیان


تدریس و مشاوره.روانشناس

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی - پیام نورش - 1394 - 1396

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی - پیام نور - 1394 - 1396


سوابق شغلی

مربی توان بخشی - توان بخشی
کرج - مرداد 1394 - مرداد 1394
زبان ها

انگلیسی - متوسط

عربی - خوب


مهارت ها

کاردستی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com