پیمان بهرامی

پیمان بهرامی


تدارکات/ کارمند اداری/ بازرگانی داخلی و خارجی/ مالی / حسابداری

40 سال

***********

***********

فارس - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - آزاد قشم - 1391 - 1394


سوابق شغلی

مسئول خرید - بازرگانی
قشم - اردیبهشت 1392 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

رایانه کار درجه دو - مسلط

حسابداری - مسلط

تعمیرات کامپیوتر - متوسط

نرم افزار حسابداری - متوسط

نرم افزار مطلب - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com