تصویر پیش‌فرض سودابه کیازاده

سودابه کیازاده

مهندس نقشه کش

45 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم نقشه کشی ساختمان - تهران - 1377 - 1379


سوابق شغلی

نقشه کشی ساختمان - بهسازان
ماهدشت - فروردین 1380 - اسفند 1395مهارت‌ها

اتوکد - مسلط

نقشه کشی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com