تصویر پیش فرض مهسا محمدی

مهسا محمدی


مشاور روانشناسی و....

24 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس روانشناسی - دانشگاه آزاد کرج - 1395 - اکنون
دانشجو‌ هستم و‌۲ ترم تا اتمام تحصیلم‌ باقیست.


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com