تصویر پیش فرض محمد امین آل محمودی

محمد امین آل محمودی


26 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تاسیسات - هنرستان فنی فجر - 1387 - 1390

دیپلم تاسیسات - هنرستان فجر - 1387 - 1390


سوابق شغلی

ام دی اف - گلکور
اهواز - مهر 1385 - فروردین 1397تعمیرات کولر - کولر سازی برادران
اهواز - مرداد 1388 - خرداد 1389
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ام دی اف - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com