تصویر پیش‌فرض حسین همتی ترابی

حسین همتی ترابی

کارشناس گرافیک

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس گرافیک - - -


سوابق شغلی

بسته بندی - دامداران
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1397


طراح و مسوول چاپ - دامداران
- -مهارت‌ها

اصول و فنون مذاکرات - مسلط

AI - مسلط

FREE hand - مسلط

p s - مسلط

هلیدگراور - مسلط

فلکسرگراور - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com