سحر زندی

سحر زندی


طراح

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - طالقان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

طراح - پارس نگاران البرز سینما
کرج - مهر 1397 - اسفند 1398طراح - پارسا چوب
شهریار - فروردین 1395 - شهریور 1396طراح - یکتا چوب
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1395
مهارت ها

Icdl - مسلط


پروژه‌ها و دست‌آوردها

پروژه کارخانه گلنان پوراتوس (۴ ماه)

پروژه شرکت نوآوران (۱ ماه)

دانشکده دندانپزشکی (۳ ماه)
طراحی و اجرای ۳ سالن(۶۰،۹۰ و ۳۶۰ نفره) در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

پروژه ساری (۲ ماه)
طراحی و اجرای سالن کفرانس و اتاق مدیریت


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com