تصویر پیش‌فرض محمد اسکندری

محمد اسکندری

36 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق - شهید پهلوانی - 1383 - 1386


سوابق شغلی

آبکار - متالیز
کرج - فروردین 1396 - تیر 1396مهارت‌ها

برق - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com