تصویر پیش فرض محمود رسولی

محمود رسولی


کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم الکترونیک - امام علی - 1390 - 1393


سوابق شغلی

پرسکار - خودرو قالب
سیمین - فروردین 1395 - اسفند 1396کانکس سازی - سپهر
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1394
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com