یوسف کوه زاده

یوسف کوه زاده


کارمند،کارشناش، انباردار

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک خودرو - جامع علمی کاربردی کرج - 1391 - 1393

فوق دیپلم مکانیک خودرو - دانشگاه آزاد شهرقدس - 1385 - 1388

دیپلم مکانیک و برق خودرو - شهدای حصار - 1382 - 1383


سوابق شغلی

کارمند انبار محصول و انبار قطعات - مگاموتور
تهران - شهریور 1387 - مرداد 1396
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

نرم افزارهای هلو،سپیدار،رافع،همکاران - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نرم افزارهای انبارداری (130)
دارای گواهینامه از آموزشگاه


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com