تصویر پیش فرض سمیه رحیمی

سمیه رحیمی


کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - رهبر - 1385 - 1386

دیپلم تجربی - - -


سوابق شغلی

مونتاژکار - قطعات خودرو
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396مونتاژکار - سوپا
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1393
مهارت ها

مربی مهدکودک - مسلط

مونتاژکار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com