تصویر پیش فرض رسول عزیزی

رسول عزیزی


کارشناس

37 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی برق - دانشگاه آزاد واحد شوشتر - 1385 - 1387


سوابق شغلی

کارشناس خدمات پس از فروش - توسعه ماشین
تهران - تیر 1393 - فروردین 1397
کارشناس خدمات پس از فروش ماشین الات صنایع چوبسرپرست تعمیرات - فراصنعت خرمشهر
بوشهر - فروردین 1392 - خرداد 1393
سرپرست تعمیرات و نگهداریتعمیرات - دژگان صنعت پاسارگاد
بوشهر - فروردین 1390 - اسفند 1391
سرپرست کارگاه تعمیرات
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

بازاریابی و فروش - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com