تصویر پیش فرض الهه شکری

الهه شکری


سرپرست اداری و منابع انسانی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه آزاد قزوین - 1387 - 1391


سوابق شغلی

سرپرست اداری و منابع انسانی - شرکت صفا پخش (شکلی)
جاه مخصوص کرج - تیر 1398 - اکنونمسئول اداری و منابع انسانی - گروه صنعتی یک و یک
جاده قدیم - دی 1395 - خرداد 1398کارشناس کارگزینی - شرکت رویال پیشگام شرق
جاده مخصوص کرج - مرداد 1391 - مهر 1395کارشناس جذب و استخدام - شرکت مژده وصل شیراز
جاده قدیم قزوین - مرداد 1389 - خرداد 1391کارمند اداری - مژده وصل شیراز
جاده قدیم قزوین - آبان 1387 - شهریور 1388
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

pwkara - مسلط

همکاران سیستم - مسلط

گردش کار - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

زبان بدن (16 ساعت)

کار تیمی (32 ساعت)

رفتار سازمانی (32 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com