تصویر پیش فرض ساناز حمیدی

ساناز حمیدی


24 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه ازاد کرج - 1397 - اکنون
دارای دیپلم تجربی و تحصیل در مقطع کارشناسی میکروبیولوژی


سوابق شغلی

فروشنده - گلخانه و گلفروشی حسینی
گذمدره - تیر 1397 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آشنایی با گل و گیاه - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com