تصویر پیش فرض ریحانه یوسفی

ریحانه یوسفی


کارمند اداری

41 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - پیام نور رشت - 1379 - 1383


سوابق شغلی

منشی - کلینیک گوارش
تهران - فروردین 1388 - آبان 1384
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com