تصویر پیش‌فرض ریحانه یوسفی

ریحانه یوسفی

کارمند اداری

44 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - پیام نور رشت - 1379 - 1383


سوابق شغلی

منشی - کلینیک گوارش
تهران - فروردین 1388 - آبان 1384لوگو فکروکار

https://fekrokar.com