تصویر پیش فرض بهنام نجف زاده

بهنام نجف زاده


کارگر

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم برق - کرج - 1384 - 1378


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - لوکوموتیو
کرج - فروردین 1381 - اسفند 1392
مهارت ها

راننده لیفتراک - مسلط

برقکاری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برق صنعتی (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com