تصویر پیش فرض مژده ابوالحسنی

مژده ابوالحسنی


کارشناس

27 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

مسئولیت پذیر
وقت شناس
علاقه مند به کار چه گروهی چه انفرادی


سوابق شغلی

کاراموز - سازمان انتقال خون البرز
کرج - اردیبهشت 1398 - اردیبهشت 1398
مهارت ها

اشنایی با روش های میکروبی و مولکولی - در حد آشنایی

اشنایی با کامپیوتر - متوسط

دستگاه های موجود در ازمایشگاه - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تکنسین داروخانه (۱۰۰ ساعت)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ گردیده

بیوتکنولوژی و مواد تراریخته و نوترکیب (۴ ساعت)
همایش و گنکره


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com