تصویر پیش فرض ابوالفضل چگنی

ابوالفضل چگنی


سرپرست واحد انبار و کنترل موجودی

38 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

با سلام سوابق اجرایی بنده شامل اول انبار دار شرکت گستران قالب خودرو 2_مستندسازی روشهای اجرایی انبار و کدگزاری انبار و دستورالعمل انبارگردانی جهت دریافت ایزو 3_ سرپرستی کنترل موجودی و انبارهای گروه صنعتی خودروقالب 4_مشاور و اجرای سیستمهای انبارش و نگهداری شرکت گستران قالب خودرو و اجرای سیستم کنترل موجودی5_ مشاور و اجرای سیستمهای انبارداری و بازسازی کدینگ شرکت خودروقالب 6_ طراحی و اجرای قفسه بندی و چیدمان انبارهای شرکت پیشتازان خودروقالب 7_ اجرایی نمودن مبحث مدیریت دیداری و لی اوت لوکیشن انبارهای گروه صنعتی خودروقالب


تحصیلات

فوق دیپلم مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد کرج - 1381 - 1384


سوابق شغلی

سرپرست کنترل موجودی و انبارها - گروه صنعتی خودروقالب
کرج - فروردین 1391 - اکنونمسئول کنترل موجودی انبار - گروه صنعتی خودروقالب
کرج - فروردین 1385 - اسفند 1390انباردار - گروه صنعتی خودروقالب
کرج - خرداد 1384 - اسفند 1384
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

نرم افزار انبارداری رایین سیستم - مسلط

نرم افزار انبارداری سپیدار همکاران سیستم - مسلط

نرم افزار اتوماسیون همکاران سیستم - متوسط

نرم افزار EXCEL - متوسط

انبارگردانی و کدینگ انبار - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره آموزش انبارداری (15 ساعت)

دوره آموزشی نرم افزار انبارداری (16 ساعت)

دوره تکمیلی انبارداری (16 ساعت)

دوره آموزش نرم افزار انبارداری (24 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com