تصویر پیش فرض حمید قنبری

حمید قنبری


کارگر

26 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - فارابی - 1390 - 1393


سوابق شغلی

اتوکلاو - صنعتی بهارستان
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com