تصویر پیش فرض مونا کریمی

مونا کریمی


کارشناس تکنولوژی ایمنی

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تکنولوژی ایمنی صنعتی - قزوین - 1390 - 1394


زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آفیس - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ISO 14001 (یک ماه)

OHSAS (یک ماه)

ISO 9001 (یک ماه)

GMP (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com