تصویر پیش فرض سعید بصیری

سعید بصیری


سرپرست

35 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


درباره من

تخصص لازم در خصوص ارسال و حمل و نقل سرپرست انبارهای ال جی
خزانه داری هلدینگ شرکت گلدیران


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت صنعتی - غیرانتفاعی قزوین - 1396 - 1398
معدل 19 فوق لیسانس صنعتی

لیسانس حسابداری - پیام نور - 1383 - 1387

دیپلم ریاضی - مفتح - 1377 - 1381


سوابق شغلی

مدیر پشتیبانی مجتمع مسکونی - شخصی
تهران - شهریور 1398 - اکنونخزانه دار - پرداتت الکترونیک
تهران - آذر 1397 - اکنون
سرپرست انبار های ال جی در فعالیت مالی و ارسال و سرپرستی لجستیک شرکت گلدیرانسرپرست خزانه داری - هلدینگ گلدیران
تهران - فروردین 1393 - آذر 1397سرپرست حمل و نقل - لجستیک گلدیران
شور آباد و واوان - فروردین 1391 - فروردین 1393تنخواه گردان با گردش یک میلیارد تومان - گلدیران
شورآباد - فروردین 1391 - فروردین 1393سرپرست مالی انبار - لجستیک گلدیران
شور آباد - بهمن 1389 - فروردین 1391
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ساماندهی حمل و نقل و خزانه داری لجستیک - مسلط

راهکار های مفید جهت افزایش نقدینگی - مسلط

روابط عمومی بالا - مسلط

موفقیت در هیات های حل اختلاف - مسلط

آشنایی با نرم افزارهای آفیس ومالی وانبار - مسلط

داشتن دسته چک سفید امضاازمدیرعامل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com