تصویر پیش فرض رضا باقری الموتی

رضا باقری الموتی


کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی عمران - - -


مهارت ها

موسیقی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com