تصویر پیش فرض رضا گودرزی

رضا گودرزی


مهندس عمران

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم عمران - کرج - 1390 - 1392

دیپلم ریاضی فیزیک - کرج - 1381 - 1385


سوابق شغلی

انبارداری - تابلو برق
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1396مونتاژکار - تابلو برق سازی
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1389
مهارت ها

برق ساختمان - مسلط

برق صنعتی - مسلط

انبارداری و نرم افزار - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برق صنعتی درجه دو (سه ماه)

ICDL (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com