تصویر پیش فرض سعیده شعبانی

سعیده شعبانی


کنترل کیفی - آزمایشگاه _ اداری

39 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

بشاش و پرانرژی بودن - دقت در کار -


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - مرکز علمی کاربردی زر - 1395 - 1397

فوق دیپلم شیمی آزمایشگاهی - مرکز علمی کاربردی عالیفرد - 1393 - 1395


سوابق شغلی

متصدی خدمات اداری - آب و خاک
کرج - مرداد 1389 - اسفند 1390
خدمات کشاورزی مانند پروژه های عمرانی از قبیل سدسازی جاده سازی کانال کشی و غیره
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

کامپیوتر - در حد آشنایی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com