تصویر پیش فرض امیر فلاحیان

امیر فلاحیان


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فنی و حرفه ای - همدان - 1383 - 1388


سوابق شغلی

مسئول فروش - املاک
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1397مسئول فروش - نمایشگاه اتومبیل
همدان - فروردین 1389 - اسفند 1391مسئول فروش - نمایشگاه اتومبیل
همدان - فروردین 1387 - اسفند 1388
مهارت ها

تعمیرات تجهیزات پزشکی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com