تصویر پیش فرض سید محمد دستجردی

سید محمد دستجردی


23 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم الکترونیک - آیت الله بهاری - 1391 - 1394


سوابق شغلی

بازایاب - اسنپ
کرج - مرداد 1396 - بهمن 1397بازاریاب - ایرانسل
کرج - فروردین 1395 - تیر 1396
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

آفیس - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com