تصویر پیش فرض زهرا حیدر پور

زهرا حیدر پور


کارشناس حسابداری

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - شهریار - 1392 - 1396


سوابق شغلی

حسابداری - تک
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397حسابداری - تک سازه
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395حسابداری - پلیمر
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1393کمک حسابدار - شورا شهر
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1390
مهارت ها

حقوق و دستمزد - مسلط

مالیات حقوق - مسلط

TTM - مسلط

مالیات ارزش افزوده - مسلط

امور اداری مالی - مسلط

خرید و فروش - مسلط

ICDL - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

حقوق دستمزد (سه ماه)

مالیات حقوق (سه ماه)

TTM (سه ماه)

مالیات ارزش افزوده (سه ماه)

امور اداری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com