تصویر پیش فرض محمد گلی زاده

محمد گلی زاده


حسابدار

29 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - آزاد هشتگرد - 1391 - 1395

لیسانس حسابدار - هشتگرد - 1391 - 1395


سوابق شغلی

تنخواه دار - شرکت شبدیز
کرج - تیر 1395 - اکنونحسابدار - حسابگر طلوع
کرج - شهریور 1390 - دی 1394
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com