محمدرضا بزم آرا جدی

محمدرضا بزم آرا جدی


مهندس عمران

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی عمران - دانشگاه کردستان - 1382 - 1386
در تاریخ 1386/12/20 فارغ التحصیل شده ام.


سوابق شغلی

ناظر فنی - نظام مهندسی ساختمان کردستان
بیجار - مرداد 1390 - اکنونسرپرست کارگاه - عمران پویش کردستان
مریوان - فروردین 1397 - آبان 1397سرپرست کارگاه - راه و ساختمان آوان کردستان
سنندج - مرداد 1389 - خرداد 1395ناظر مقیم - مشاورین آرمان راه غرب
سنندج - مرداد 1391 - اردیبهشت 1393ناظر فنی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بیجار - آذر 1390 - مرداد 1393
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

حسابداری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com