تصویر پیش فرض حسین کلاته عربی

حسین کلاته عربی


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک - - -


سوابق شغلی

کنترل کیفیت - سیمین دشت
- فروردین 1393 - اسفند 1397خط تولید - قطعات خودرو
- -
مهارت ها

پرسکاری - مسلط

جوشکاری - مسلط

مونتاژ کار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com