تصویر پیش‌فرض سامان اصلی

سامان اصلی

کارشناس کامپیوتر

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - کرج - 1384 - 1387


سوابق شغلی

کارمند فروش - آرین سرمایه
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397


سرپرست کارگاه - کارگاه
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1393زبان‌ها

آلمانی - عالی


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

فروش و crm (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com